Trädbeskärning


Lyckas man med en trädbeskärning så blir trädet en fröjd för ögat. En misslyckad trädbeskärning riskerar att skada trädet gör att det inte blir estetiskt vackert att se på. Det kan vara svårt att lära sig beskära rätt men med lite kunskap och övning brukar det bli bra. Om man gör ett misstag så går det oftast att rätta till senare.

Varför beskära träd?


Trädbeskärning är inget man gör bara för att det är kul. Det är inte heller något man måste göra. Träden klarar sig utan beskärning men det kan finnas flera skäl till varför man kan vilja beskära ett träd. Det kan vara att man behöver ta bort några grenar som växer åt fel håll, trädet kan ha växt snett eller blivit skadat på något sätt. Om trädbeskärningen gäller ett fruktträd så kan det vara för att man vill få en bra skörd. Det kan också vara så att man vill hålla ner storleken på trädets krona.

En av de viktigaste tankarna med beskärning av ett prydnadsträd är att man vill behålla trädets naturliga form.

Verktyg för trädbeskärning


Att ha bra verktyg är väldigt viktigt. En bra sekatör som klipper grenar utan att trasa sönder dem är ett måste. En grensåg (japansåg) är också nödvändig då man ska kapa lite grövre grenar. Är det ett stort träd som ska beskäras så kanske man behöver en stege. Dessa verktyg är ett minimum av utrustning. Stångsekatörer och sågar med skaft bör helst unvikas i den mån det går eftersom de inte ger någon precision i beskärningen och dessutom kan skada trädet.

Principer för trädbeskärning


När man klipper av en gren så gör man det vid en knopp eller annan gren. Grenen kommer då att fortsätta att växa i den riktningen som knoppen eller den andra grenen pekar åt. På det viset kan man styra hur trädet ska växa. Snittet ska inte läggas för nära men inte heller för långt ifrån så att en tapp bildas.

När man kapar större grenar så bör man inte kapa direkt där det slutgiltiga snittet ska ligga. Risken är då stor för fläkskador på trädet. Istället börjar man ca 50 cm ifrån stället där grenen ska kapas. Först gör man ett snitt under grenen som går ungefär halvvägs genom grenen eller tills sågen börjar nypa. Därefter gör man ett nytt snitt på ovansidan av grenen, en bit (ca 10-20 cm) utanför det tidigare snittet. När man kommit ungefär halvvägs där, går grenen av. Slutligen tar man bort den sista stumpen precis utanför grenkragen som är förtjockningen mellan stammen och grenen. Snittytan ska vara så liten som möjligt.

De grenar som man i första hand tar bort vid en beskärning är parallella grenar som sitter för tätt, en gren som skaver mot en annan, grenar som hänger för lågt, grenar som växer in i eller upp i kronan, stamskott, täta grenar och rotskott.


s